جستجو
Filters

چاپ‌های سنتی

نام گروه:  چاپهای سنتی

تعریف: چاپ سنتی عبارت است از رنگین و نقش دار کردن پارچه با وسایلی مانند قلم مو، مُهر(قلمکار) از طریق پوشش با صمغ یا موم و رنگ آمیزی قسمت های موم نخورده(باتیک) و یا گره زدن و بستن(دارایی، دندانی)

 

نام گروه:

چاپهای سنتی

 

نام رشته های گروه:

 

قلمکار

کلاقه ای یا باتیک

تعداد زیر مجموعه های رشته:

5 زیر مجموعه

 

 

بالا