جستجو
Filters

ماجرای نشانه‌گذاری‌های آبی روی بناهای تاریخی در زمان جنگ

شنبه, 01 فوريه 2020

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی حفاظت از اموال فرهنگی ملت‌ها و میراث فرهنگی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۷ بهمن در سالن همایش‌های ملی با حضور سفرای کشورهای خارجی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سخنگوی وزیر امور خارجه، بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه مهدی حجت رئیس ایکوموس و یکی از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی گفت: یادم می‌آید اواسط جنگ ایران و عراق به مجامع عمومی یونسکو رفته و شکایت کردم که براساس کنوانسیون موجود میراث فرهنگی ما تحت تخریب قرار گرفته است. آنها گفته بودند که علامتی بر روی پشت بام مراکز تاریخی به رنگ آبی زده شود؛ به این معنی که این مراکز فرهنگی و البته مراکز بهداشتی و درمانی توسط نیروهای نظامی شناسایی شده و مورد تخریب قرار نگیرند.

وی افزود: این موضوع مربوط به هواپیماهای جنگ جهانی است. شکایت ما این بود که صدام دقیقا همین‌مراکز را مورد هدف قرار می داد. آنها پذیرفتند که باید در این موضوع بازنگری انجام شود.

رئیس ایکوموس ایران در ادامه گفت: میراث فرهنگی ما، جان ماست و درواقع جان ما تهدید شده است. این، فقط یک تهدید نبوده و ما مواریث مادی و معنوی داریم. فکر می کنم یکی از عظیم ترین مواریث فرهنگی که در کشور ما بود، سردار سپهبد سلیمانی بوده که از این‌طریق سرمایه فرهنگی و میراث فرهنگی ما به شمار می‌آمد و دیدیم که چه‌طور انعکاس ترور او در جامعه جهانی همه را متأثر کرد. او خودش یک میراث فرهنگی بود.

الهه شاه ملکی

واحد خبر مجمع ملی صنایع دستی

ارسال
بالا