جستجو
Filters

بافته‌های داری و زیراندازها

نام گروه:  بافته های داری و غیر داری

تعریف: این گروه شامل طیف وسیعی از دارهای افقی یا عمودی و مواد اولیه طبیعی( پنبه، پشم، کُرک، موی بز، ابریشم) بافته می شوند، مانند: قالی، گلیم، خورجین، جُل اسب ، زیلو

نام گروه:

بافته های داری و غیر داری

 

 

نام رشته های گروه:

قالی بافی(ترکی بافی و فارسی بافی )

گلیم بافی

خورجین بافی

جل بافی

 نمد

 زیلو بافی

تعداد زیر مجموعه های رشته:

27زیر مجموعه

 

بالا